Centrul Diecezan Caritas Iasi
Astazi: Vineri, 28 Februarie 2020

Excursie, aventuri și distracție pentru copiii din Centrul „Don Bosco” Buruienești

 

   Viaţa copiilor, beneficiari ai programului „Don Bosco” este o viaţă adesea plină de dificultăţi, de sărituri în gol, de obstacole aproape de nedepăşit şi imposibil de trecut ca şi copii. Prin activităţile noastre, zi după zi, aceşti copii învaţă să aibă încredere în ei înşişi, să vadă lucrurile din perspectiva corectă, să descopere că, având alături pe cineva, orice obstacol poate fi înfruntat şi depăşit mai uşor. Iată de ce, pentru excursia de sfârşit de an, ne-am gândit la un loc care ar putea fi ca o adevărată „sală” a vieţii.

Luni, 30 iunie 2014, am pornit către Parcul Aventura din Măgura (Bacău), unde, însoţiţi de voluntari, care ne-au fost alături pe durata întregului an şcolar, am pus la încercare curajul nostru. Traseele printre copaci, interesante şi pline de necunoscut, au fost o adevărată provocare pentru noi. Uneori frica ne-a paralizat şi lacrimile ne-au invadat obrajii, dar, uşor, uşor distracţia a luat locul fricii, picioarele noastre s-au făcut mai sigure, mâinile noastre s-au familiarizat în manevrarea echipamentului de siguranţă, chipurile noastre s-au transformat devenind senine şi fericite.

Deoarece pentru înfruntarea obsacolelor vieţii avem nevoie şi de exemple bune, odată eliberați de echipamentul din Parcul Aventura, ne-am îndreptat spre Galbeni (Bacău), unde o casă veche, o fântână şi un monument funerar ne-au transmis exemplul unui om simplu şi extraordinar. Martin Benedict, medic şi preot catolic, a fost un om care a ştiut să înfrunte obstacolele comunismului cu mult curaj, credinţă şi dăruire de sine. În ciuda interdicţiilor impuse de regim, a fost hirotonit preot în secret şi în ascuns a trăit misiunea lui între pacienţi, ca un om al lui Dumnezeu. Descoperit de comunişti, care de ani buni îl urmăreau, a acceptat cu credinţă şi curaj persecuţiile la care a fost supus, până la sfârşitul zilelor sale. Dar nici moartea nu a fost un obstacol: de fapt, aşa cum viaţa lui a umplut-o de parfumul bunătaţii, chiar şi apa de la fântâna casei părinteşti, după moartea sa, a început să fie parfumată cu miros de trandafiri. O mulţime de oameni, care mai înainte se îndreptau spre acea casă pentru a obţine ajutorul acelui medic aşa bun, au început din acel moment să vină pentru a lua apă şi a se ruga la mormântul lui, cerând darul sănătăţii, al vindecării de vicii şi al tămăduirii vieţii. Chiar şi noi am făcut la fel, conştienţi că obstacolele vieţii noastre trebuiesc depăşite cu un ochi îndreptat spre lucrurile din această lume şi cu celălalt spre Cer.

După această zi putem spune că suntem mai puternici: am învăţat că un bun antrenament, învăţăturile şi sfaturile pe care le primim, şi ţinând mâna cuiva, ne ajută să putem înfrunta drumul, care nu este întotdeauna uşor, pentru a deveni mari, a învinge frica, nesiguranţa şi limitele noastre. Dacă ne uităm bine în jur, vom găsi pe cineva care este acolo tocmai pentru a ne întinde o mână, pentru a ne fi călăuză şi model, iar de Sus, bunul Dumnezeu nu va întârzia să arunce un „inel de siguranţă” pentru a nu ne lăsa să ne prăbușim!

Mulţumim din inimă îngerilor noştri păzitori de la Parcul Aventura, Lucian şi Marius, care ne-au pus aripi la picioare, părintelui Eusebiu care ne-a descoperit minunile din viaţa lui Martin Benedict, sorei Emilia care ne a însoțit și animat şi cofetăriei „Maria Cam” din Buruieneşti care, cu generozitate, a susţinut această activitate.

Marzia Tiberti

Responsabil Centrul Don Bosco Buruienești
Serie nouă de calificare infirmiere! - [458] accesari
CONCURS - asitent medical în cadrul Centrului de Îngrijire la Domiciliu Onești - [559] accesari

Cursuri gratuite de calificare și inițiere - [802] accesari
Organizarea a 2 focus-grupuri în cadrul proiectului “Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate “ - [414] accesari
Acționăm pentru Incluziune Socială - [620] accesari
ONG-urile primesc mult mai putin decat ofera! - [536] accesari
© 2010 Centrul Diecezan Caritas Iasi