Centrul Diecezan Caritas Iasi
Astazi: Vineri, 28 Februarie 2020

Acționăm pentru Incluziune Socială

 

   Proiectul „ACTIS - Acționăm pentru Incluziune Socială” POSDRU/165/6.2/S/142825
este implementat de către Centrul Diecezan Caritas Iași, în parteneriat cu Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni, Axa 6.2.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la ocupare pentru 1140 de persoane vulnerabile din regiunile NE și Centru ale României, prin dezvoltarea de programe de formare profesională și promovarea unui stil de viață sănătos în cele 18 luni de implementare a proiectului.

Grupul țintă al proiectului, este format din: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, familii cu mai mult de doi copii, familii monoparentale, tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului, femei și alte grupuri vulnerabile.

Persoanele aparținând grupului țintă al proiectului, vor beneficia de servicii de consiliere și orientare socio-profesională, ce vor fi oferite prin cei 8 asistenți sociali din echipa de implementare a proiectului. Asistenții sociali vor urmări ghidarea personalizată a beneficiarului privind integrarea pe piața muncii, vor oferi informații privind piața forței de muncă, sfaturi privind tehnica de căutare a unui loc de muncă, consiliere profesională și asistență în găsirea unui loc de muncă. De asemenea se vor organiza și grupuri de suport pentru creșterea gradului de motivare în vederea participării pe piața muncii.

În acest sens, au fost dezvoltate programe integrate pentru formare, ocupare și consiliere socio-profesională. Aceste programe integrate se adresează unui grup țintă de 1140 de persoane din mediul urban și rural din 8 județe din regiunile N-E și Centru ale României, persoane care vor fi calificate în trei domenii diferite: îngrijitoare bătrâni la domiciliu, infirmiere, tehnicieni maseuri.

Cursurile de calificare se desfășoară după următorul grafic:

1. „Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”, nivelul 1 de calificare (360 ore):

- Bacău, în perioada 2 iunie - 8 septembrie 2014
- Iași, în perioada 2 iunie - 29 august 2014
- Roman, în perioada 2 iunie - 19 septembrie 2014
- Suceava, în perioada 2 iunie - 8 octombrie 2014
- Huși, în perioada 2 iunie - 8 octombrie 2014

2. „Infirmieră”, nivelul 2 de calificare (720 ore)

- Iași, în perioada 1 iulie - 29 decembrie 2014
- Huși, în perioada 1 iulie - 30 decembrie 2014
- Roman, în perioada 14 iulie 2014 - 12 ianuarie 2015
- Suceava, în perioada 14 iulie 2014 - 12 ianuarie 2015

3. „Tehnician maseur”, nivelul 3 de calificare (1080 ore):

- Iași, în perioada 2 iunie 2014 - 26 ianuarie 2015

Până în prezent, în regiunea NE (Iași, Bacău, Roman, Suceava, Huși) s-au înscris 236 de participanți la cursurile de formare.

Absolvenții cursurilor de formare beneficiază de următoarele avantaje:

- certificat de calificare recunoscut la nivel european
- subvenție financiară după absolvirea cursului
- consiliere și orientare profesională pe timpul și după finalizarea cursurilor.

Următoarele serii de calificare vor fi în perioada:

„Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”

- seria 2 - octombrie - decembrie 2014
- seria 3 - martie - mai 2015
- seria 4 - iulie - septembrie 2015

„Infirmieră”

- seria 1 - Bacău, în perioada 1 august 2014 - 1 februarie 2015
- seria 2 - martie - august 2015

„Tehnician maseur”

- Suceava, în perioada 1 septembrie 2014 - 31 martie 2015

Vă așteptăm să vă înscrieți!

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Serie nouă de calificare infirmiere! - [458] accesari
CONCURS - asitent medical în cadrul Centrului de Îngrijire la Domiciliu Onești - [559] accesari

Cursuri gratuite de calificare și inițiere - [802] accesari
Organizarea a 2 focus-grupuri în cadrul proiectului “Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate “ - [413] accesari
Acționăm pentru Incluziune Socială - [620] accesari
ONG-urile primesc mult mai putin decat ofera! - [536] accesari
© 2010 Centrul Diecezan Caritas Iasi